Udostępnij:

Opłąta miejscowa

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz i Rusinowo.

Uchwałą Nr LXIX/604/23 Rady Gminy Postomino z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru ustalono stawkę opłaty miejscowej w 2024 r. w wysokości 3,20 złza każdą rozpoczętą dobę pobytu od osoby.

Opłata miejscowa pomaga gminie Postomino w utrzymaniu infrastruktury turystycznej.


Oto pełna treść uchwały:

UCHWAŁA NR LXVIII/604/23 RADY GMINY POSTOMINO

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2. Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych uchwałą Rady Gminy Postomino Nr XXV/256/08 z dnia 08 listopada 2008 r., tj. Jarosławiec, Rusinowo, Jezierzany, Łącko, Nacmierz.

§ 3. Opłata miejscowa wynosi - za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 3,20 zł.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Inkasentów opłaty miejscowej i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Postomino nr LII/455/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Dokument został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Postomino:

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine